Partner

s2ZMGveo-2

https://arabculture.wordpress.com

Към този момент в Европейския съюз има над 30 милиона чуждестранни граждани, които не са европейци (6% от цялото население). Те допринасят както за демографското обновление на Съюза, така и за културния и икономическия му динамизъм.

В контекста на кризата, много парламенти намалиха правата на мигрантите и решиха да затворят границата на т. нар. „Крепост Европа“. Крайно десни партии, чрез разпространяване на речи на омразата срещу ромско население, срещу мюсюлмани или срещу евреи, извършиха расистки престъпления.
В цяла Европа, ние се изправяме, различни, но равни и обединени, срещу фашизма и расизма, за да кажем „Никога повече!“.

Като се има предвид, че незачитане и неуважение на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха човешката същност (Всеобща декларация за правата на човека), ние се обръщаме към Европейския парламент с молба да защити принципа на равенство, основополагащ за Европейския съюз.

– Ние желаем европейско законодателство, което ще осигури на мигранти правата за влизане и пребиваване. Ние искаме да урегулираме всеки работник без документи.

– Ние настояваме чуждестранни граждани да имат право на глас в местни избори във всяка страна на ЕС.

– Ние искаме равенство в правото на работа за европейски и чуждестранни граждани.

– Ние претендираме за справедливост при наказанието на расистки действия, навсякъде из Европа. Ние искаме легализиране на „тестинги“ и общи действия, за да се борим по-ефективно с дискриминацията.

Заедно, нека направим Равенството Реалност, за една братска и солидарна Европа, която ще бъде победител в утрешния ден!

 


* Champs obligatoires

8