Never-Again-Pologne

Partner

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Założycielem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” był Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014). Powstało ono w 1996 roku. Dzisiaj Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją wyspecjalizowaną w monitorowaniu przejawów rasizmu, która zdobyła renomę w kraju i zagranicą. Jednym z pierwszych sympatyków i przyjaciół naszego Stowarzyszenia był Jacek Kuroń. Wsparcia w różnej formie udzielali nam też między innymi Jan Karski, Szymon Wiesenthal i Jerzy Giedroyc. Uznanie dla „NIGDY WIĘCEJ” wyraził też osobiście prezydent USA Barack Obama podczas wizyty w Polsce w 2011 roku. Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii. Stowarzyszenie i pismo „NIGDY WIĘCEJ” z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych. W 1996 roku zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art.13). Nasze inicjatywy: Od 1994 roku wydajemy magazyn „NIGDY WIĘCEJ” – najważniejsze czasopismo antyrasistowskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na łamach „NIGDY WIĘCEJ” gościli m.in. Marek Edelman, Władysław Bartoszewski, Jerzy Kluger, a także Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Owsiak. Wśród naszych autorów był słynny pisarz i dziennikarz Stieg Larsson. W kolejnych numerach magazynu wspierali nas m.in. Maria Janion, Andrzej Szczypiorski, Henryk Grynberg, Ewa Łętowska, Agnieszka Holland, Norman Davies, Anne Applebaum, Michał Głowiński, Alina Cała, Jan Tomasz Gross, Konstanty Gebert, Miriam Akavia, Stanisław Obirek, Max Cegielski i wielu innych wybitnych autorów, specjalistów w dziedzinie rasizmu i ksenofobii. „NIGDY WIĘCEJ” wsparł też swoją twórczością znany artysta plastyk Wilhelm Sasnal.   „Brunatna Księga” to prowadzony od wielu lat monitoring przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie internetowej www.nigdywiecej.org oraz w formie książkowej. „Brunatna Księga” stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej („hate crime”) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe. W 2009 roku stworzyliśmy Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, które bada i dokumentuje przejawy rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii w regionie. Ośrodek informacyjny – współpraca z mediami jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia. Dzięki niej docieramy do opinii publicznej w celu propagowania postaw antyrasistowskich oraz wywierania nacisku na właściwe instytucje. Dzięki pomocy „NIGDY WIĘCEJ” powstało kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych, filmów dokumentalnych, książek oraz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich poświęconych zjawisku rasizmu i neofaszyzmu. „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” – kampania skierowana do kibiców, a także zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy sportowych. Propagujemy antyrasistowską postawę wśród kibiców i usuwamy ze stadionów symbolikę faszystowską. Przeprowadziliśmy Program Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity” – cykl działań antyrasistowskich w ramach przygotowań do (i w trakcie) Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Co roku w październiku koordynujemy Tygodnie Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie na terenie Polski i krajów Europy Wschodniej. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” – przyciągnęliśmy do niej wykonawców różnych gatunków muzycznych i za pośrednictwem ich twórczości wyszliśmy z pozytywnym przesłaniem do setek tysięcy słuchaczy. Pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś muzycy zamieszczają jej logo na swoich płytach. Wydaliśmy siedem płyt składankowych pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” z udziałem wielu znanych artystów z Polski i z zagranicy. Współpracowali z nami m.in. Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Krzysztof Skiba, Ryszard „Tymon” Tymański, Maciej Szajkowski, Muniek Staszczyk, Lech Janerka i Maciej Zembaty. Program „R@cism-Delete” – to nasze działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnionemu w internecie. Przeprowadziliśmy udaną akcję na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Nagrody: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” otrzymało Medal Honorowy Powstania w Getcie Warszawskim przyznany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Medal „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawany przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” i Medale XV-lecia oraz XX-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wieloletnie zaangażowanie we wspólne działania. Dostało też Europejską Nagrodę dla Kibiców Piłki Nożnej, a jako członek-założyciel FARE zostało laureatem nagrody Free Your Mind przyznawanej przez MTV Europe, a także Europejskiego Medalu Tolerancji 2015. Założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, redaktor naczelny magazynu „NIGDY WIĘCEJ” Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014) otrzymał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego. Został uhonorowany nagrodami australijskiej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego (Polcul) i Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu”. Otrzymał też tytuł „Człowieka bez Barier 2012” przyznawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (po wypadku w 15. roku życia był osobą niepełnosprawną ruchowo) oraz został laureatem konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”. Współpraca: „NIGDY WIĘCEJ” współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, ONZ oraz OBWE. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych sieciach antyrasistowskich: UNITED for Intercultural Action, Radicalisation Awareness Network (RAN), Football against Racism in Europe (FARE), Helsinki Citizens’ Assembly (HCA) oraz Anti-fascist Network for Research and Education (Antifanet). We współpracy z wymienionymi partnerami zorganizowaliśmy liczne międzynarodowe konferencje i warsztaty w Polsce i na świecie. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest otwarte na partnerską współpracę ze wszystkimi, którzy nie akceptują ksenofobii i neofaszyzmu. Współpracujemy z mediami, organizacjami mniejszości, wspólnotami wyznaniowymi, środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, organizacjami kombatanckimi, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi. Uczestniczymy w pracach Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Jesteśmy współorganizatorami ogólnokrajowej akcji „Polska dla Wszystkich”. Kontakt ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”: redakcja@nigdywiecej.org www.nigdywiecej.org           www.facebook.com/Respect.Diversity www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ tel.: 601 360 835 PO Box 6, 03-700 Warszawa 4 Polska