Partner

 

Kif Kif is an intercultural movement that fights for equality and against racism. Kif Kif is involved in the construction of a solidary, democratic and intercultural society. They regularly organize critical, sensitizing, inte- ractive and educational initiatives; and offer instruments to make listen another voice on resources. They fight against all forms of discrimination, whether based on nationa- lity, origin, social class, gender, etc

For this purpose, Kif Kif supports indivi- duals and discriminated or excluded groups from fundamental rights. They help them to strengthen, so that they can fight them- selves for their rights. We will be welcoming activists from their organization

http://www.kifkif.be

Verenigd voor gelijkheid

 

Europa telt momenteel 30 miljoen niet Europese buitenlandse bewoners (6 % van de bevolking). Ze dragen bij tot de demografische vernieuwing van Europa, de economische en culturele dynamiek.

In een tijd van crisis hebben heel wat regeringen de rechten van de immigranten beperkt en besloten de grenzen van “Europa vesting” te sluiten. De extreem-rechts, in het propageren van haatspraken tegen immigranten, Roma, Moslims en Joden heeft geleid tot racistische misdaden.

In heel Europa verzetten we ons allemaal verschillende – allemaal gelijk, tegen het fascisme en tegen het racisme om te zeggen ” nooit meer “.

Overwegende dat het negeren en de minachting van de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen die het geweten van de mensheid ( DUDH) hebben verontwaardigd, vragen we aan het Europees Parlement om de grondbeginselen van de gelijkheid van de Europese Unie te verdedigen.

– We eisen de Europese wetgeving op het toegangsrecht en het verblijf van de immigranten te waarborgen. We eisen de regularisatie van alle werknemers zonder papieren.

– We eisen dat in alle Europese landen het stemrecht wordt toegekend aan buitenlandse bewoners in lokale verkiezingen

– We eisen gelijke arbeidsrechten voor buitenlandse bewoners zonder onderscheid tussen Europese en niet Europese.

– We eisen dat de Justities van gans Europa de racistische daden sanctioneert.
We dringen aan op de legalisering van de “keuringen” en op collectieve acties om efficiënter te strijden tegen discriminatie.

Laten we samen van gelijkheid een weizelijkheid voor Broederlijke en verenigd Europa maken die morgen zal overwinnen.

* Champs obligatoires191